Nyhetsbrev fra Miriam og Johnny

Vi vil ønske gamle og nye venner et RIKTIG godt nyttår!! Ber om at 2013 må bli et JUBELÅR for deg og dine!!!

Vi ser med takknemlighet og begeistring tilbake på 2012, som har vært EVENTYRLIG på alle vis! Begivenhetene har formelig stått i kø med flere Gatekirke-aksjoner, kampanje i Afrika, møtehelger rundt om i Bayern- fantastisk!! Vi har fått erfare at evangeliet er eksplosive saker og mange mennesker har blitt berørt av Jesus selv!!! Vi har a se at Gud er vår trofaste forsørger og fått merke Den Hellige Ånds ledelse på påtagelig vis, så vi kan ikke annet enn å lovsynge:

«Ære være Faderen, ære være Sønnen og ære være Ånden- Amen»!

Vi ser med glede og forventning fram mot 2013, og lurer på hva Gud har på lager av «divine appointments»- av nye mennesker han vil berøre, nye familier han vil forandre, nye menigheter han vi ha opp å gå- vi er åpne for alt Herren måtte ha fóre «for en tid som denne»!

Gatekirken starter først opp etter påske, med 14 spennende aksjoner. Vårt daglige arbeid blir å følge opp den nystartede menigheten i Kaufbeuren sammen med Even og Lill Grüner. Byen med omlag 60.000 innbyggere var uten noen levende menighet, før Jesus Zentrum ble startet i mai 2012. Vi samarbeider også tett med pinsebevegelsens distriktsleder i Allgaü, og sammen med ham lukter vi på menighetsplantning i de små alpebyene Obersdorf, Schongau og Reutte/Tirol (Østerrike)!

Vi har ingen bestemte nyttårsforsett for egen del, og vår visjon for arbeidet er som i fjor; Evangeliet har hast- i vårt eget Europa. Derfor arbeider vi dedikert mot følgende mål:

1. Å se nye mennesker komme til tro og bli etterfølgere av Jesus gjennom kampanjer og menighetsplantning i det sekulariserte Europa.

2. Å mobilisere «nasjonale vitner» til å ta ansvar for å gjøre Jesus kjent, samt å veilede skandinaviske ungdommer som er nysgjerrige på misjon, og slik «multiply the work-force».

Før vi tok juleferie, var vi på en lengre turnè i Norge, hvor vi møtte en mengde flotte mennesker og menigheter som brenner for misjon og gjenkjenner ropet fra Europa. Flere har lovet å huske oss i bønn, og for det er vi svært takknemlige- lite kan vi utrette uten de helliges bønner…

Vi håper at også du fortsatt vil stå sammen med oss om å utbre Guds rike i Europa !!??

Vennlig hilsen dine misjonærer,

Johnny og Miriam Pettersen

NY adresse: Augsburgerstrasse 3, 87600 Kaufbeuren

Book your tickets