Intern brannvernopplæring 27. mai

Betania er underlagt krav om opplæring og innføring i brannvern og beredskap for alle sine ansatte og frivillige. Det er nå lenge siden vi hadde en slik samling, og det har kommet nye folk til i oppgaver og tjenester som gjør at det er på høy tid med en ny opplæring/samling.

Vi innkaller derfor til opplæring og undervisning om dette onsdag 27. mai kl 18:00, og ber dere alle om å prioritere dette. Det er så nært som obligatorisk at minimum alle hovedledere for alle avdelingene er tilstede, men vi vil på det sterkeste oppfordre folk med nøkkel til å stille.

Roger Egeli og Egil Støle vil stå for opplegget.

Vi forventer folk fra:
– lederrådet
– ungdomsstyret
– barnearbeidet
– huskomiteen/vaktmester
– fest-/kjøkkenkomiteen
– møteverter
– møteledere
– teknikere
– ellers folk med nøkkel

Book your tickets