Er du nysgjerrig på hvordan det er i Betania en vanlig søndag?

Hver søndag feirer vi Gudstjeneste kl 11:00, og du er hjertelig velkommen!

Når du kommer til Betania, vil du bli møtt av møtevertene. De er der for deg! Møtevertene ønsker deg velkommen, og viser deg plass. Lurer du på hvor du kan henge av deg klær, veien til toalettene – ja alle spørsmål for din egen komfort og sikkerhet vil møtevertene hjelpe deg med!

Gudstjenesten starter enten ved at møteleder ønsker velkommen, eller ved at sangerne og musikerne spiller og synger. Dette er sanger som du gjerne må være med å synge med på – alle sangtekstene vises på storskjerm. Vi er opptatt av at alle generasjoner trives i Betania, så musikken som spilles og synges er variert – alt i fra frisk og moderne lovsang til tradisjonelle hymner og sanger. Lovsang er for mange kanskje noe ukjent. For oss er det helt naturlig! I lovsangen gir vi tilbake en takk og lovprisning til Gud for alt det vi har opplevd Han har gjort for oss. Mange står og synger, ofte med løftede hender, mens andre sitter – vi har ingen regler – det er frihet til å gjøre det som oppleves riktig for hver enkelt!

Barna har en sentral plass i Betania – du er mer enn velkommen til å ta med barna til Gudstjenesten! Vi har også eget lekerom som kan benyttes under Gudstjenesten, hvis de ikke deltar på søndagsskolen som starter kl 11:30 da!

I løpet av Gudstjenesten tar vi opp kollekt. Dette er også selvsagt helt frivillig. Menigheten Betania drives fullt og helt av de gaver som samles inn. Vi har et vidstrakt arbeid for alle generasjoner, og så nær som hver dag er det full aktivitet i bygget. Vi er også engasjert i mange andre sammenhenger, og har også ansvaret for flere misjonærer. Vi tror på Bibelens ord at den som gir han får, og at det er knyttet velsignelse til det å gi.

Første søndag i måneden er nattverd en del av Gudstjenesten. Nattverden er et viktig fellesskapsmåltid hvor vi minnes og bekjenner Jesu død og oppstandelse. Nattverdsmåltidet består av en liten bit brød og saft, som symbol på Jesus legeme og blod.

Prekenen er et av de viktigste elementene av Gudstjenesten. Her får du aktuell undervisning fra Bibelen til inspirasjon og hjelp i hverdagen. Det er som regel vår egen pastor eller andre i menigheten som taler, men vi har også en del besøk av andre talere fra andre menigheter og sammenhenger.

Vi avslutter aldri en Gudstjeneste i Betania uten et tilbud om forbønn. Vi har egne forbedere og veiledere som tar i mot deg, og som vil samtale og be for deg og dine behov. Enten om det er til helbredelse for sykdom, eller andre behov som en måtte ha. Vi tror på en overnaturlig Gud som har kraft til å frelse og helbrede, og som er opptatt av de tingene som du måtte slite med.

Ønsker du bare å delta i lovsangen, har vi alltid sangere og musikere som er delaktig i avslutningen av Gudstjenesten.

Etter Gudstjenesten er du hjertelig velkommen inn i kafeen til en kaffekopp, et kakestykke – og mye sosialt fellesskap! Her er det frivillig betaling, så du trenger ikke ta med penger.

Vårt ønske for alle som er innom Gudstjenesten i løpet av søndagen er de skal føle seg oppmuntret og verdsatt, og fått opplevd et varmt og inkluderende fellesskap.

Book your tickets