Folkeslagenes herlighet

Av Harald Mydland

For et par uker siden hadde jeg nok en gang gleden av å undervise på misjonskonferanse i Meru Kenya. Misjonsorganisasjonen Reach the Unreached (Nå de unådde) markerte 25 års jubileum for sitt virke i landet siden oppstarten i 1990.

Organisasjonen ble i sin tid grunnlagt av Richard Gunning fra Belfast, Nord Irland, og Peter Karangu fra Kenya. Begge gjennomførte Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt i Sarons Dal i forkant av misjonssatsningen i Kenya. 116 pastorer, evangelister og ledere deltok på den fire dager lange misjonskonferansen. De kom fra hele landet, og representerte mange av de til sammen 122 etniske folkegruppene som fins i Kenya i følge Operation World. Representanter fra det ene folkeslaget etter det andre kom fram og ledet oss i dans og sang i forkant av undervisningen. Det er fantastisk å se den glede og livsutfoldelse disse fattige folkeslagene besitte; en begeistring som smitter over på alle som hører på og tar del i sangen.

Jesaja profeterer og sier om framtidens Jerusalem: «Folkeslagene skal komme til ditt lys og konger til glansen som er steget opp over deg» og «Se: Jeg leder fred til henne som en elv, og folkeslagenes herlighet til henne som en flommende elv» Jes. 60:3 og 66:12.I ÅP 21:24 skriver Johannes: «Og folkeslagene skal vandre i dens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den.»

Det var en liten forsmak på denne herlighet og glede vi var vitne til under misjonskonferansen i juni måned, der hovedfokuset var å motivere deltakerne til fortsatt pionervirke til de landsbyer og områder i Kenya, som fortsatt befinner seg i åndelig mørke. Ifølge den definisjonen som benyttes av «Josva-prosjektet», fins det 16 150 forskjellige folkegrupper i verden. 6 562 av disse er fortsatt unådde 2 000 år etter at Jesus døde på korset. De unådde folkegruppene representerer mer enn 3 milliarder eller 42 % av verdens befolkning.

Mens de fleste unådde folkegruppene befinner seg i Asia og Afrika, fins det tankevekkende nok fortsatt 396 unådde folkegrupper i vårt Europa. Det betyr at kristne i alle leire fortsatt en har en meget viktig jobb å gjøre; bringe evangeliet om frelse og evig liv i Jesus til alle folkegrupper.

Book your tickets