Når misjonsmarken kommer til oss

 

av Harald Mydland

Siden Jesus gav oss misjonsbefalingen slik den framgår av Matteus 28:18-20 og Markus 16:15-18, har mennesker fra flere tusen folkeslag tatt imot Jesus som Frelser og Herre. Millioner kan verden over vitne om nytt liv, gjenopprettede relasjoner, framtid og håp etter et livsforvandlende møte med den korsfestede og oppstandne Mannen fra Nasaret.

Misjon har tradisjonelt funnet sted ved at mennesker fra vår del av verden har opplevd et kall fra Gud, om å dra «ut til misjonsmarken» for å dele budskapet om Jesus som verdens Frelser. Men i løpet av de siste tiår har det funnet sted en folkebevegelse, som har ført tusenvis av mennesker til våre breddegrader gjennom en tiltagende innvandring fra mange land.

Meningene brytes blant folk om de positive eller negative sidene ved denne folkevandringen. Men for oss som tror på Jesus og har forstått Hans befaling om å forkynne budskapet om frelse og evig liv til alle, kan dette betraktes som en gavepakke av dimensjoner.

I tillegg til å ha fokus på de siste av verdens folkeslag der ute som venter på å høre om Jesus, kan vi nå evangelisere mennesker av mange nasjoner utenfor vår egen stuedør. Min gode kollega, Merzek Botros fra Egypt, nå bosatt i Sverige er et fantastisk eksempel på dette.

I sist uke arrangerte den arabisktalende forsamlingen, Centrumkirken i Sundbyberg hvor Merzek er pastor, en fire dager lang innføring i den kristne tro for innvandrere. Dag for dag fikk de 50 deltakerne høre evangeliet om Guds kjærlighet, og hvordan Jesus Kristus kom for å dø på et kors for våre synder.

Kurset ble avsluttet med at 21 mennesker besluttet å følge Jesus og ble døpt. Merzek sier: «Jeg tror dette er den største dåpshandling som noen sinne har funnet sted i kirken, og det er den første vi har i denne arabiske forsamlingen». En forhenværende muslim, nå fylt med Guds kjærlighet og brennende for Jesus, ledet den gripende lovsangen. Slik skal det gjøres!

Det fins mange måter å møte våre nye landsmenn og kvinner på, mens viktigst av alt er å møte deres åndelige lengsel. Mest av alt trenger disse menneskene å høre evangeliet om frelse og evig liv i Jesus Kristus.

Politikere kan som kjent tilrettelegge arbeidsplasser slik at en mann kan tjene penger og kjøpe seg en dress. Men Jesus kan skape en ny mann inni dressen, gjennom et forvandlet hjerte som tar imot Jesus.

 

 

 

Book your tickets