Evangeliets lys brøt mørkets krefter i Burkina Faso

Av Harald Mydland

I mars 2016 gjennomførte jeg min ellevte møtekampanje i det fattige vestafrikanske landet Burkina Faso. Landet ligger nær bunnen på FN sin rangering av land det er best å bo. Norge har toppet listen de siste tolv årene.

Kampanjen ble arrangert sammen med min kollega, Richard Gunning, fra Nord Irland, og var lagt til landsbyen Kantchari i den østre delen av Burkina Faso. Kantchari ligger kun 20 kilometer fra grensen til Niger, som er rangert som verdens fattigste land.

Hver morgen underviste og inspirerte vi de lokale kristne lederne til å nå ut til de resterende unådde folkeslagene i landet med evangeliet. Hver kveld forkynte vi evangeliets gode nyheter til en økende folkemengde, som mottok budskapet med åpne hjerter og ga sine liv til Jesus.

Slik det framgår av Jesu misjonsbefaling i Markus 16 ble forkynnelsen hver kveld stadfestet med tegn og under. Syke mennesker ble helbredet, og en del som var undertrykt av demoniske krefter ble satt fri. Gleden og takknemligheten var meget stor blant de frammøtte.

Representanter fra myndighetene deltok og hilste folkemengden. De ga uttrykk for stor takknemlighet for at nettopp deres landsby var blitt valgt ut som sted for denne kampanjen.

På grunn av den senere tids terroraksjoner i flere afrikanske land, ble vi meget godt bevoktet av bevæpnede politifolk under hele kampanjen. De holdt vakt utenfor våre rom om nettene, og sørget for ro og orden på stadionområdet om kveldene.

Nettverket «Association of Campaign Evangelists» (ACE) har nå gjennomført 37 møtekampanjer i Burkina Faso. Titusener har søkt frelse og en stor mengde menigheter har blitt plantet i kjølvannet av kampanjene. Målet er 50 kampanjer innen et par år.

Trass i enormt stor fattigdom og svært enkle levekår, fins en åndelig hunger i mange afrikanske land som er til å ta og føle på. I den senere tid har det blitt presentert tall fra ulike miljøer som forteller at antallet unådde folkeslag på jorden blir færre og færre.

Oppfyllelsen av Jesu ord i Matteus 24:14 kommer derfor stadig nærmere: «Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden, som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.»

La oss fortsette med entusiasme inntil det siste folkeslaget har blitt nådd.

 

 

 

Book your tickets