Vekkelsen fortsetter blant Romfolket

Av: Harald Mydland

20160417_101835Siden 2002 har jeg holdt årlige møtekampanjer og forkynt evangeliet på evangeliske konferanser i Ungarn, Ukraina og Serbia i Øst Europa. Flesteparten av disse har vært holdt blant romfolket (sigøynerne).

I april måned var jeg tilbake og forkynte evangeliet blant disse flotte menneskene. Det var ikke vanskelig å legge merke til forandringen som har skjedd på disse årene; størrelsen på forsamlingene, begeistringen for Jesus og forventningen som fylte atmosfæren på møtene.

Folk begynte å stimle sammen en time før møtene tok til. Samtalen gikk høylytt mens lokalene fyltes opp. Noen steder måtte mange stå på gangen. Musikerne begynte å spille og synge fem minutter før møtene begynte. Da kunne de ikke vente lenger!

Jubelen og begeistringen i sangen, de friske vitnesbyrdene om hva Gud gjør i blant dem, tilropene under forkynnelsen, de åpne hjertene og den enorme forventningen til hva Gud ville gjøre i møtene, var til å ta og føle på.

Folk søkte frelse i hvert av møtene. Mange opplevde Guds kraft under forbønnen for de syke. Ryktene om hva Gud er i ferd med å gjøre blant romfolket sprer seg nå utover store deler av det østlige Europa.

Forsamlinger vokser mange steder. Pastoren som stod i spissen for en av menighetene jeg besøkte i april hadde en dynamisk visjon. Sammen med andre kirker skal de grunnlegge femten nye menigheter i løpet av de neste fem årene, innenfor en sirkel av 100 kilometer. Av økonomiske grunner har de ikke satt målet høyere enn femten.

20160417_180836I en landsby i Ungarn nær grensen til Ukraina er nesten 100 % av befolkningen romfolk. Her tilhører nå nær 90 % av folket den kristne menigheten i landsbyen. Store deler av romfolket er materielt sett fattige og svært mange har problemer med å skaffe seg jobber i det ordinære arbeidslivet. Men mange av dem opplever nå rikdommen i Gud, og velsignelsen av å ha gitt sine liv og framtiden til Jesus Kristus.

Sammen med flere andre forkynnere planlegger vi mange nye framstøt for evangeliet i flere av de øst europeiske landene. Teltkampanjer, ungdomsteam og gateevangelisering vil gå hånd i hånd med møter og konferanser i kirker og kulturhus.

Høsten er stor og flere arbeidere kalles nå ut for å ta del i vekkelsen som sprer seg blant romfolket. Behovet for åndelig gjennombrudd er som kjent meget stort i hele Europa. Kanskje ser vi her spiren til en vekkelse som etter hvert kan påvirke hele det europeiske kontinentet?

Book your tickets