Bibeldagen 2017

Bibeldagen markeres hvert år, og hvert år velger Pinsemenigheten Betania og Sokndal Menighet å feire denne dagen sammen.  Hvert år settes det fokus på Bibelens utbredelse og tilgjengelighet rundt om i verden. I år er fokuset satt på Sentral-Asia.
Sentral-Asia består av seks land som før var en del av Sovjetunionen. Vi har i dag bibelselskapsarbeid i Kasakhstan, Usbekistan, Tadsjikistan, Aserbajdsjan og Kirgisistan.Det bor 75 millioner mennesker i Sentral-Asia. Svært få har en bibel eller kjennskap til kristen tro, og islam vokser sterkt. Flere steder opplever også kirkene stor vekst, men de møter mange steder sterk motstand.På Bibeldagen 2017 kan vi støtte de kristne i Sentral-Asia med bibler og nytestamenter som styrker dem i troen.

De innsamlede midlene under Bibeldagen 2017 skal gå til:

  • Bibler, nytestamenter og bibeldeler til barn og voksne (på bl.a. usbekisk, kasakhisk, kirgisisk, aseri og tadsjikisk)
  • Oversettelse av Bibelen til kirgisisk
  • Bibeldeler i stor skrift til eldre
  • Å gjøre Bibelen tilgjengelig på Internett

Book your tickets