Årsmøte 4. april

Velkommen til årsmøte tirsdag 4. april kl 19:30.

Saksliste er som følger:

  • Årsrapport
  • Regnskap 2016
  • Budsjett 2017
  • Sion Åna-Sira
  • Div. informasjon
  • Eventuelt

Book your tickets