Neste steg

I Visjonskvelden 31.mai hadde vi fokus på hva vi ønsker å være som menighet, og hva vi ser når vi tenker Betania.

Vi tror og erfarer at menighet er et livsforvandlende fellesskap som er for alle mennesker. Vi ønsker å bygge relasjon med nye mennesker med mål om at de skal bli en del av dette livsforvandlende fellesskapet. Vi ønsker at du som ikke er vandt til kirke og menighet skal føle deg godt tatt i mot, og oppleve en varm og inkluderende mottakelse. Vi skal ha respekt for mennesker og deres ulike stadier av en trosreise.

Vi vil at Betania skal kjennetegnes som en generasjonsmenighet – en familie som favner alle generasjoner. Som har fokus på å nå ut til nye mennesker, og som preges av raushet og mangfold. Som bygger på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord, og har fokus på Den Hellige Ånds kraft og ledelse i vår hverdag. Som er et sted der det er gode relasjoner mellom hverandre, og der vi naturlig strekker oss for å berøre nye mennesker med Guds kjærlighet.

Vi vil snakke sant om livet slik det er, og møte mennesker der de er. Vi ønsker å lære av feil som har blitt gjort hvor mennesker kanskje har blitt skremt og hatt ubehagelige opplevelser i våre fellesskap. Egil Svartdahl har i Pinsebevegelsen satt fokus på «Brente Barn» og ser vi tilbake 20-30 år og lengre, så er det nok også mennesker i våre fellesskap som sitter fast i negative opplevelser.

Vi ønsker å bidra til en menighet der ulike tjenester blir fremelsket, og der vi har ulike arenaer for å nå ulike mennesker.

Vi ser en menighet der barn, ungdom, voksne og eldre kjenner at de er del av samme familie. Vi ser en menighet der alle avdelinger, arbeidsgrener og samlinger bygger på samme mål – Gjøre Jesus kjent for alle mennesker og gjøre dem til Hans etterfølgere.

Vi ønsker å bygge et varmt fellesskap, med Jesus i sentrum, for alle generasjoner, hvor alle føler seg hjemme – uansett om du er vant til å gå i en kirke eller ikke.

Vi er klare for å ta neste steg.

Book your tickets