Pastorhilsen fra Kurt Johnny

”Og sist, men ikke minst….! eller ”Men glem nå ikke……!”

Det er mange ganger de siste ordene vi sier eller hører.

En formaning som forteller oss at dette er i alle fall viktig.

Når vi leser brevene i NT, ser vi at de mange ganger har en liten oppsummering som en siste hilsen av det som er viktig. Peter gjør dette også i sitt brev

I 2 Peter 3:18 sier han: Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren både nå og til evighetens dag! Amen.

Når jeg leste disse ordene tenkte jeg at, ja, akkurat Peter. Det er det som er viktig og noe jeg håper for denne høsten. At vi forstår mer og mer av nådens grenseløse og tilgivende makt og at kjennskapen til hvem Jesus er får vokse, både for oss som tilhører i menigheten og de som regner seg utenfor. At vi som har fått oppleve nåden og kjennskapen, skal få en ennå større begeistring for hvem Han er, og at de som er på leit skal få se Ham og oppleve nådens tilgivende makt og lære Ham og kjenne! Alt gjennom å gjøre Jesus kjent for alle mennesker, gjennom alt vårt arbeid, og gjøre dem til Hans etterfølgere.

Enkelt sagt: At Jesus, som tilhører æren, skal stå i fokus.

Ønsker dere alle en fokusert høst!

Kurt Johnny.

Book your tickets