Velsignet jul

Vi vil med dette få ønske alle i Betania-familen en velsignet julehøytid! Vi vil også rette en takk til alle som har stilt opp og brukt sin tid for å tjene fellesskapet, både blant barn, unge, familier, voksne og eldre – vi er virkelig velsignet med mange ressurser! Vi har et spennende 2018 foran oss, men før vi tar fatt på et nytt år; la julefreden senke seg over liten og stor!

Book your tickets