200 gir 200

I forbindelse med årsmøtegjennomgang av regnskapet for 2017, ble det presentert et overskudd på over 500 000. Bakgrunnen for dette var ekstra tilskudd og reduserte lønnskostnader. Menigheten bestemte derfor at vi skulle bruke store deler av dette til nedbetaling av gjeld og det ble også informert at vi ønsket å ha fokus på nedbetaling og givertjeneste i 2018. Med tanke på antall medlemmer har menigheten et stort potensial når det gjelder givertjeneste og vi ønsker derfor å legge til rette for at alle som ønsker det, skal få anledning til å ta del i den velsignelsen det er å få lov å gi inn i Guds rike. Vi tror vi er velsignet for å være til velsignelse. Kampanjen 200 gir 200 har som mål å samle inn 480 000 til nedbetaling av gjeld, hjelpe unge som gamle å komme i gang med fast givertjeneste og utfordre oss alle til å strekke oss litt ekstra.

Så bli med, prøv dette og se om ikke Herren selv vil åpne opp himmelen for deg og øse ut velsignelser over din fatteevne. (Mal 3:10 The Message)

 

——————————————————

200 gir 200

Vær med på nedbetaling av gjeld, kom i gang med givertjeneste og få skattefradrag for inntil 40 000 gitt til menigheten.

Pinsemenigheten Betania, 3310.20.41513

Book your tickets