Guddafest – ny festival i Sokndal

Guddafest er en ny festival for ungdommer i Rogaland. Vi vil skape en festival som gjennom godt program, inspirerende talere, bra lovsang og kule aktiviteter kan gi unge mennesker et møte med Jesus. I Norge i dag er det ikke alltid like lett å stå fram som troende. Vi tror at gjennom festivalen kan vi være med å bygge opp ungdommer til å være mer frimodige. Vi håper også at festivalen kan bidra til at ungdommene knytter nye vennskap og relasjoner, kombinert med god undervisning og nære møter med Jesus.

Se mer informasjon på www.guddafest.no

Book your tickets