Velkommen til Alpha

Oppstart: 5.sept, Klokken 19.30 i kaféen på Betania.
Påmelding til Anita eller Anette.
Tlf: 47 33 90 95/951 45 333

Book your tickets