Styrking og satsing på omsorgsarbeidet

Vi jobber nå med å styrke og organisere Betanias omsorgsarbeid. Unni og Kurt Børge Pedersen har et brennende hjerte for omsorg og diakoni, og vi er takknemlige for at de tar hovedansvaret for dette viktige arbeidet. Sammen med John Arve Lunde jobber de nå med organiseringen og strukturen for hele omsorgs- og diakonitjenesten. Det er mange som allerede gjør en uvurderlig jobb for sine medmennesker og i lokalsamfunnet. Samtidig har vi sett et større potensiale ved en bedre struktur, og samler nå alle greiner, som f.eks rusarbeid, vertskap,internasjonalt arbeid, sjelesorg, besøkstjeneste med mer, inn under omsorgsparaplyen. Vi heier på Unni og Kurt Børge og ber om Guds ledelse og velsignelse over deres liv og tjeneste!

Book your tickets