Tentro 2019

Det er i år 13 elever som deltar på Tentro, som er vårt konfirmasjons-tilbud. Vi er glade for å ha med Kurt Johnny Haaland som hovedleder, som, sammen med sine medledere, vil sørge for et spennende år for elevene.

Book your tickets