Møte med Åpne Dører

Torsdag 18. oktober kl.19.30 inviterer vi til i kafeen på Betania. Det er Åpne Dører som informerer og taler om våre forfulgte trossøsken. Ole Lilleheim kommer, og Anita Kristensen m/fl. synger og spiller. Det er over 200 millioner kristne som blir forfulgt for sin tro. Det betyr noe om vi kan stå sammen med dem i bønn, og dermed vise at vi bryr oss. Vær velkommen!

Book your tickets