Overført til Hans fred

Kjære venner!

Jeg vet ikke om du har hørt det, erfart det, eller sagt det; ”et ord fra Gud forandrer alt ”. Om ordet er direkte i fra Bibelen, en profet, eller talt av Den Hellige Ånd til hjertet vårt, er et ord fra Gud drivstoffet som setter oss i rett posisjon igjen. Når vi har et ord fra Gud, har vi en konkret destinasjon. Det gir oss tillit til at vi er på vei i riktig retning og at utfallet blir rett.  Matthew Henry sa; ”Fred er en så dyrebar juvel at jeg ville gitt hva som helst for den, bortsett fra Sannheten”.  Kirkefaderen Augustin skrev for 1500 år siden i sine bekjennelser til Gud; ”Du har rørt ved meg, og jeg er overført til Din fred”.

Det står i romerbrevet 5:1-2: ”Da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud vår Herre Jesus Kristus. Ved Ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet”. 

I det gamle testamente står det slik: Jesaja 54:7-14a: «Bare et øyeblikk forlot Jeg deg, men i stor barmhjertighet skal Jeg ta deg tilbake. Under vredesflommen skjulte Jeg et øyeblikk Mitt ansikt for deg. Men med evig miskunn skal Jeg forbarme Meg over deg, sier Herren, din Forløser. For dette er som Noahs vannflommer for Meg. For som Jeg sverget at Noahs vannflommer ikke lenger skulle dekke jorden, slik har Jeg nå sverget at Jeg ikke skal være vred på deg og ikke true deg. For fjellene skal vike, og haugene skal rokkes, men Min miskunn skal ikke vike fra deg, og Min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, Han som forbarmer seg over deg. Du elendige, du som har vært kastet hit og dit av stormen og som ikke er blitt trøstet. Se, jeg legger edelsteiner som byggesteiner, og jeg legger dine grunnvoller med safirer. Jeg lager dine spir av rubiner, dine porter av krystaller og hele muren rundt deg av herlige steiner.  Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. I rettferdighet skal du bli grunnfestet».

AMEN!

Gud har valgt å se på oss gjennom Jesu blod. Når Han ser blodet, er det ingenting å være skuffet, eller sint over. I stedet tilbyr Herren Sine åpne armer. Vi trenger ikke å gjemme oss for Gud når vi gjør feil, men vi kan komme med feilene til Han. Der vil vi finne Hans kjærlighet og samtidig oppdage at vreden er borte. 

Jesus lover frelse til dem som søker Ham og ved å la Jesus være midtpunktet vårt, ledes vi til kilden til vår styrke, vårt håp og til vår fred. I dette ligger også oppmuntringen om å ikke være så opptatt av vår vaklende tro, men å tenke desto mer på Han som er troens opphavsmann og fullender. 

Jeg ber om at dere alle får ei velsignet julehøytid, og at dere på nytt skal bli grepet av denne nåde som vi står i. 

Med vennlig hilsen Lena Eia.

Book your tickets