Møte med Åpne Dører på BBM

Fredag 8. mars kl 19:30 anbefaler vi å få med deg møtet med Åpne Dører på Bø Bedehus og Menighetssenter (BBM) her i Sokndal. Det er flere fra Betania som er engasjert i Åpne Dørers arbeid.

Åpne Dører setter fokus på de som trues og forfølges for sin tro, og i fredagens møte møter du Helen Berhane fra Eritrea.

Helen er en brennende kristen kvinne som dro fra landsby til landsby i Eritrea for å forkynne om Jesus. Da regimet forbød en rekke kristne samlinger, gav hun ut en CD til oppmuntring for dem som ikke fikk møtes og lovsynge. Det var dråpen som fikk begeret til å flyte over for myndighetene og Helen ble arrestert og satt i en skipscontainer, strengt bevoktet av brutale fangevoktere. Fangenskapet varte i 32 måneder.
Til tross for brutale slag, tortur og misbruk, var Helen i stand til å vise Kristi kjærlighet både til sine medfanger og til sine forfølgere. Da hun ble løslatt fra fengslet og satt i husarrest i slutten av oktober 2006, konkluderte legen med at hun ikke ville klare å overleve. Hun greide imidlertid å villede vaktene og flykte til Sudan. Etter hvert fikk hun og hennes datter innvilget asyl i Danmark, hvor hun i dag bor.
I dag har Helen Berhane fortsatt et brennende vitnesbyrd om hvordan Jesus er verdt å følge i alle livets omstendigheter, og om hvordan vi kan takke Gud under alle forhold. Vi anbefaler på det varmeste å høre Helen Berhane fortelle og forkynne.
Ole Lilleheim fra Åpne Dører vil også delta på møtet med Helen Berhane.

Book your tickets