Innkalling til årsmøte

Vi kaller inn til årsmøte tirsdag 19. mars kl 19:30. Saker til årsmøtet:

• Åpning
• Informasjon
• Konstituering av møtet
• Årsrapport
• Stillinger
• Regnskap 2018
• Budsjett 2019
• Eventuelt

Saker til årsmøtet meldes til Bjørn Erik Egeland
Mob 454 11 883
Epost: bee@betania-sokndal.no

Book your tickets