Sang- og musikk møte med Ruth og Ole Johnny Larring

Ruth og Ole Johnny Larring har i mange år vært til stor velsignelse for mange mennesker gjennom sin sang- og musikk tjeneste. Halve året bor ekteparet Larring i Amerika, men hver sommer kommer de til Norge for å gjøre en innsats for IBRA gjennom å spre vakker musikk, samt informere og samle inn støtte til IBRAs mange prosjekter. Ruth og Ole Johnny Larring holder i sommer hele 27 møter rundt om i landet.

Mandag 10. juni (2. pinsedag) kl 11:00 kommer de til Betania!

Book your tickets