Felles bønnemøter i Sokndal

Vi gleder oss over å stå sammen med våre venner i Sokndal, og legger opp til flere felles bønnesamlinger ut over våren 2020.

 

 

 

 

Se flere detaljer i vedlegget: Fellesskap_2020

Book your tickets