Årsmøte 17. mars

Årsmøte 2019, 17/3-2020 kl 19:30

SAKSLISTE:
• Åpning
• Informasjon
• Konstituering av møtet
• Årsrapport
• Stillinger
• Regnskap 2019
• Budsjett 2020
• Eventuelt

Saker til årsmøtet meldes til Bjørn Erik Egeland
Mob 454 11 883
Epost: bee@betania-sokndal.no

Book your tickets