Informasjon fra Betania om korona, tiltak og forhåndsregler

Vi følger anbefalingene fra FHI og Pinsebevelgelsen som følger den aktuelle situasjonen. Oppdatert informasjon og rettningslinjer vil til enhver tid ligge på nettsiden til fhi.no, Pinsebevegelsen i Norge og vår lokale nettside.

Hovedprinsippet i vår håndtering er at vi følger alle anbefalinger Folkehelseinstituttet (FHI) gir. Utover dette vil vi som lokal kirke understreke at det kristne nestekjærlighetsprinsippet tilsier at vi strekker oss langt for å særlig ivareta sårbare grupper.

Oppdatert info per 13. mars 2020:

Pinsebevegelsen i Norge har laget anbefalinger som vi som menighet følger. Disse er også i samsvar med anbefalingene fra myndighetene,

Fra og med 12. mars innstiller vi alle offentlige arrangementer inntil videre.

I områder uten smittespredning og kontrollert deltakelse anbefaler vi at man

  • unngår håndhilsing og direktekontakt mellom personer
  • har en ledig sitteplass mellom alle personer som deltar i samlinger
  • ikke deltar i samlinger om du har vært eksponert for smitte eller miljøer som har forhøyet smitterisiko
  • innstiller alt seniorarbeid ut mars måned.
  • følger råd fra kommunehelsetjenesten

Det skader ikke å være føre var. Vi tåler et par rolige søndager hvor vi ser an utviklingen. Helse og trygghet kommer først. La oss be for verden, for landet vårt og byen vår. Samtidig sier Jesus at vi ikke skal bekymre oss. Som kristne trenger vi ikke være redde. Vi kan være trygge i Gud, samtidig som vi tar til oss det som myndighetene kommer med av anbefalinger.

Vi anbefaler alle å følge med på generell informasjon fra Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon.

Hygieneråd
Som kirke og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av sykdommen. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

  • Alle som er syke, eller har vært i områder med smitte, skal holde seg borte fra jobb og øvrige samlinger
  • Vi kan med enkle tiltak redusere risikoen for dråpesmitte. Dersom man er syk med luftveisinfeksjon er det viktig at man forsøker å holde seg på avstand fra andre.
  • Man bør hoste og nyse inn i tørkepapir/papirlommetørkle og kaste papiret rett i en søppelpose etter bruk.
  • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene.

Ved spørsmål kan menigheter ta direkte kontakt med oss; post@betania-sokndal.no .

Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no. De og www.helsenorge.no har informasjonen man trenger, konkrete råd og også mange spørsmål og svar. Ring informasjonstelefonen på 815 55 015 om du har spørsmål til dette. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117

Book your tickets