Bønnemøter i sommer


Vi tror at Gud er allmektig og svarer på bønn. Hver tirsdag kl 20:00 i hele Juli samles vi én time for å be sammen. Kom for å være i Guds nærhet! Kom for å bygge Hans rike på jorden! Kom for å bli fylt opp av Guds kraft!