Lederråd
Bjørn Erik Egeland – leder
Arnstein Bendiksen
Kai Ronny Mydland
Anita S. E. Omdal
Palmer Omdal
Tommy Lindås

Evangelister
Harald Mydland
Turid Omdal

Ungdomsleder
Maria Pedersen

Administrasjon
Bente Hadland – Regnskap
Arnstein Bendiksen – Informasjonsleder/media
Linda L. Landmark – Administrasjonssekretær
Kristian Bendiksen – IKT/AV