Lederråd
Bjørn Erik Egeland – leder
Arnstein Bendiksen
Anita S. E. Omdal
Palmer Omdal
Tommy Lindås

Evangelister
Harald Mydland
Turid Omdal

Barnepastor
Unni Pedersen

Ungdomsleder
Maria Pedersen

Administrasjon
Bente Hadland – Regnskap
Arnstein Bendiksen – Informasjonsleder/media
Linda L. Landmark – Administrasjonssekretær
Kristian Bendiksen – IKT/AV