Menigheten i Betania ble grunnlagt i 1921, og teller i dag med tilhørige familiemedlemmer over 500 medlemmer. Vi er en fri og selvstendig menighet, og er sammen med over 300 andre menigheter tilknyttet den norske pinsebevegelse.

I vår menighet vil du finne folk i alle aldre – fra de aller minste til de eldste besteforeldre. Vi ønsker å være et åpent, varmt og inkluderende fellesskap der mennesker i alle generasjoner føler seg hjemme.

Vi ønsker med våre aktiviteter og samlinger å nå bredden av folket i Sokndal, og vi satser derfor på et sterkt og aktivt barne- og ungdomsarbeid. Hver søndag samles vi til gudstjeneste i preget av glede, frihet, lovsang og tilbedelse.