Misjon – verdens viktigste arbeid!

Av Harald Mydland Hva er tidens mest betydningsfulle arbeid? spør den legendariske misjonslederen, Oswald J. Smith, i sin brannfakkel av ei bok: «Verdens nødrop», som utkom på norsk i 1969. Han gir selv svaret. «Det er å utføre vår Frelsers siste befaling. Det består i å bringe evangeliet ut til

Les mer

50-årsjubileum for arbeidet i Peru

I år er det 50 år siden misjonærene Gro og John Agersten startet opp sitt arbeid i Peru! Betania har stått som støttemenighet for Gro og Johns misjonsarbeid, og vi er uendelig takknemlig for innsatsen som er lagt ned i alle disse årene. Arbeidet fortsetter selv om Gro og John nå

Les mer

Når misjonsmarken kommer til oss

  av Harald Mydland Siden Jesus gav oss misjonsbefalingen slik den framgår av Matteus 28:18-20 og Markus 16:15-18, har mennesker fra flere tusen folkeslag tatt imot Jesus som Frelser og Herre. Millioner kan verden over vitne om nytt liv, gjenopprettede relasjoner, framtid og håp etter et livsforvandlende møte med den

Les mer